Yrityksen perustamisen innoittajana oli diplomityön aikana havaittu tarve monipuolisille ja tarkoille energiankulutusmittauksille, joilla on aitoa arvoa asiakkaalle. Energiatehokkuutta koskevien investointipäätösten tekeminen oikean mittaustiedon kanssa antaa parhaat mahdollisuudet saavuttaa suurimmat säästöt ja mahdollisimman lyhyt investointien takaisinmaksuaika.

Diplomityö hissien energiankulutuksen todentamisesta ja mallintamisesta. (englanniksi)

Mittauslaitteistojen huomattiin suoriutuvan erinomaisesti haastavassa hissiympäristössä, minkä innoittamana Tukia Consulting Oy perustettiin pian diplomityön valmistumisen jälkeen tavoitteena tuottaa laadukasta ja asiakaslähtöistä palvelua kiinteistöjen omistajille, teknologiayrityksille sekä muille energiatehokkuusta kiinnostuneille tahoille.