Palvelujemme avulla voitte:

  • Tukea yrityksenne ympäristövastuuselvitystä
  • Selvittää rakennuksenne sähkönkulutusrakenteen
  • Saada selville mahdolliset piilokuluttajat ja optimoida rakennusautomaationne toimintaa ja tuotantoprosesseja
  • Saada sähköyhtiön sähkölaskulle vertailukohdan
  • Mitata yksittäisten kulutusryhmien tai laitteiden sähkönkulutusta, virta-, jännite- tai tehokäyttäytymistä
  • Tarkastella mittaustietoja historiallisesti ja hetkellisesti vaiheittain tietokoneen, tabletin tai älypuhelimen selaimella

Tarjoamme myös mittausjärjestelmiä, jotka ovat yhteensopivia laitteiden kanssa, jotka sekä kuluttuvat että tuottavat sähköä (esimerkiksi verkkoon jarruttavat hissit). Tällöin sekä tuotettu että kulutettu pätöenergia tallentuvat omiin rekistereihinsä, mikä helpottaa laitteiden analysointia. Mittari kykenee tarkkailemaan lisäksi loistehoja ja -energioita, virtoja, jännitteitä sekä tehokertoimia.

Electricity_Elevators
Sähkönkulutuksen jakautuminen hisseittäin Smart-me pilvipalvelussa.

Lisäksi tarjoamme tarkkuusmittauksia, jolloin voimme mitata muun muassa sähköverkon harmonisiakomponentteja sekä selvittää muiden mittalaitteiden tarkkuuden oikeassa asennusympäristössä.